Trang chủ > SẢN PHẨM
Ngôn ngữ
SẢN PHẨM
Sự tuyển chọn đặc biệt với Các lá vàng nhập
Tính chất rượu
Phương pháp ủ đặc biệt
Độ cồn 16 độ
Độ rượu Nhật -2
Độ chua 1.25
Độ axit amin 2.0
Tên gạo sử dụng
Hattan Nishiki
Tỉ lệ gạo
60%
Mã JAN(1P) 4945252 362833
Mã JAN(2P) 4945252 363618
Dung tích
1800ml
Giá bán lẻ tham khảo(bao gồm thuế)
(1P)3,360 yên  (2P)6,720 yên

Ms.Trang

 
Mr. Minh

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
ĐỐI TÁC